Hopp til innhold

Klikk og hent innen 30 minutter

Hjemlevering 3-7 dager

30 dagers åpent kjøp

Gratis retur i butikk

Skinn og produksjon av skinn

Lær og skinn har en lang og kompleks produksjonskjede som gjør det viktig å stille tydelige krav og forventinger til hvilken type lær som kan brukes og hvor den blir behandlet. Vi jobber tett med våre skinnleverandører og garverier for å sikre at prosessene blir så milde som overhodet mulig.

Vi tror åpenhet rundt produsenter og garverier fremmer deling, samarbeid og bærekraftig produksjon på en måte som kan forbedre arbeidsforholdene og ytterligere beskytte rettighetene for arbeiderene.

Alt lær som brukes i våre produkter skal komme fra bruksdyr som slaktes for matproduksjon. Garverier er en viktig del av produksjonsprosessen. Vi følger strenge, etiske retningslinjer for bruk av kjemikalier i garveriprosessen, og har Gold Rated garverier.

 

Kjemikalier

Som importører av forbrukerprodukter har vi et ansvar gjennom etterlevelse av nasjonale, europeiske (REACH) og internasjonale forskrifter, reguleringer og forbud av farlige kjemikalier.

Se vår liste over farlige kjemikalier 

 

Leather and leather production

Leather has a long and complex production chain, which makes it important to set clear requirements and expectations for which type of leather can be used and where it is processed. We work closely with our leather suppliers and tanneries to ensure that the processes are as gentle as possible.

We believe that transparency around producers and tanneries promotes sharing, collaboration and sustainable production in a way that can improve working conditions and further protect the rights of workers.

All leather used in our products must come from livestock that are slaughtered for food production. Tanneries are an important part of the production process. We follow strict, ethical guidelines on the use of chemicals in the tanning process, and have gold-rated tanneries.

 

Chemicals

As importers of consumer products, we have a responsibility to comply with national, European (REACH) and international rules, regulations and bans on hazardous chemicals.

See our list of hazardous chemicals